گردبند طلا 24 عیار با سنگ لعل آلماندین، که با نام آلماندیت نیز شناخته می شود

18780000تومان

لعل آلماندین، که با نام آلماندیت نیز شناخته می شود، به گروه گسترده ای از سنگ های جواهر لعل تعلق دارد.
آلماندین یکی از رایج ترین انواع لعل است،
اما متاسفانه سنگهایی با کیفیت سنگ جواهر در دهه ی گذشته در بازارهای بین المللی سنگهای جواهر بسیار کمیاب شده اند.
با این حال، قیمت هر قیراط آلماندین ثابت و موقر باقی مانده است، درست مانند پیروپ، یکی دیگر از انواع لعل قرمز که بسیار شناخته شده است.
اگر چه مقادیر زیادی آلماندین از سراسر جهان به دست می آید، تنها درصد کمی از کیفیت جواهر برخوردارند.
بیشتر مواد به دلیل عدم وجود شفافیت و وضوح مورد نظر جواهرساز به عنوان ساینده یا سندبلاست در بخش صنعتی استفاده می شوند.

توضیحات