Desert Rose (رز بیابانی)

یاقوت پیروپ (Pyrope Garnet)

یاقوت پیروپ یکی از انواع شناخته شدۀ لعل می باشد.این سنگ رنگ قرمز مشخصی دارد که شبیه به یاقوت سرخ و یا دانه های انار است.مانند تمامی لعل ها، پیروپ نیز بسیار نادر است و اغلب آنها دارای درصدی از آلماندین می باشند که لعل قرمز دیگری است.آنها از نظر ویژگی های فیزیکی و رنگ بسیار مشابه هستند اما ترکیبات …

Read More »

Desert Rose (رز بیابانی)

معمولا Gypsum Rose معدنی میزبان (رز بیابانی ) است ، اما سلستين Baryte، celestine و دیگر مواد معدنی نیز می تواند از گروه های رز بیابانی باشند.

Read More »